Explore

Ål Camping

Storvegen 63, 3570 ÅL
Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4
Campsite 5

Ål Camping er ein liten fredeleg campingplass som ligg idyllisk til mellom Hallingdalselva og Rv.7 2 km aust for Ål sentrum. Vi har hytter og plass til camping. Ål Camping er ein liten og triveleg campingplass. Hit kan du koma enten du berre treng ein plass å overnatte eller om du vil bruke nokre dagar eller veker her.Det er og mogelegheit for å ha campingvogn ståande fast. Hyttene har fire sengeplassar og er enkelt utstyrt med kjøleskap, kokeplate. Av omsyn til smittevern har sengene nyv... show more

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use