Explore

Askrike camping

Askrikevägen, 185 93 Vaxholm
Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4

Askrike Campings ek. förening drivs av sina medlemmar. Campingen är byggd främst för husvagnsgäster men det finns självklart även ett antal platser för husbilsgäster. Askrike Camping ligger vackert belägen intill ett härligt grönområde och alldeles intill Askrikefjärden som inbjuder in till ett svalkande dopp en varm sommardag. Bogesundslandet bjuder även på en mängd olika naturupplevelser med sin varierande natur, allt från ädellövskog, svampmarker, djup gammelskog, öppna odlingsytor och bete... show more

Contact
Call ((+46) 854135013)
Directions
Verified information
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use