Explore

Bakkan Gård

Nedre By 143, 7170 Åfjord
    Default image of an animated campsite in absence of provided images

Do you manage this site?

Click here to get access!
Description

Bakkan Gård befinner seg i idylliske Stordalen i Åfjord kommune. (Fosenhalvøya, Sør-Trøndelag). Tidligere var det mange dyr på gården, og en del aktiviteter knyttet opp mot dette. Nå er gårdsdriften avviklet, og Bakkan Gård driver kun ren hytteutleie og camping. Området egner seg bra til sosiale sammenkomster, hyttene er stort sett samlet på samme område med tilgjengelig grøntareal omkring. Stordalen ligger 11 km fra sentrum i Åfjord Kommune og like ved den kjente lakseelva Stordalselva. Det... show more


Open season

Information about season is not available.


Accommodation offerings

Information on accommodation offers is not available.


Facilities and activities

Information on facilities is not available.


Contact information
Directions with Google MapsSend emailCall (91370285)Show website
About us
Download the Campio app

Copyright XperiTech AS 2022

Privacy policyTerms of use