Explore

Bakkan Gård

Nedre By 143, 7170 Åfjord
Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4
Campsite 5

Bakkan Gård befinner seg i idylliske Stordalen i Åfjord kommune. (Fosenhalvøya, Sør-Trøndelag). Tidligere var det mange dyr på gården, og en del aktiviteter knyttet opp mot dette. Nå er gårdsdriften avviklet, og Bakkan Gård driver kun ren hytteutleie og camping. Området egner seg bra til sosiale sammenkomster, hyttene er stort sett samlet på samme område med tilgjengelig grøntareal omkring. Stordalen ligger 11 km fra sentrum i Åfjord Kommune og like ved den kjente lakseelva Stordalselva. Det... show more

Contact
Send email
Directions
Verified information
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use