Explore

Flora Camping

7525 Flornes
Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4
Campsite 5

Flora camping er et privatdrevet overnattingssted som tilbyr priser og standard hovedsakelig for laksefiskeres behov. Det er drevet med utleie til laksefiskere fra hele verden i over 120 år. I dag drives det av Geir Roar Lilleflor. Campingen finner du i Flornes i Stjørdal kommune som har en avstand på ca 40 km til Riksgrensen mot Sverige og 25 km til Trondheim Lufthavn Værnes. Selve campingen ligger like ved E14 som slynger seg i bredd med elven gjennom Stjørdalen ved gården Lilleflor. Vi sama... show more

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use