Explore

Granholmen Camping

Granholmveien 75, 3230 Sandefjord
Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4

Granholmen camping ligger på en holme langs riksvei 303 (bilvei helt fram), ca. 5 km sør for Sandefjord sentrum. Campingplassen er en idyll beliggende i Sandefjordsfjorden, med grassletter, fjellknauser og trær. I gamle dager var det et stort hotell på holmen med mye aktivitet og prominente gjester. Hotellet brant ned i 1950. I dag er Granholmen en campingplass om sommeren og friområde om vinteren. Granholmen har badestrand tilrettelagt for handikappede.

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use