Explore

Hardanger Bobilparkering

Campsite 1
Campsite 1

Hardanger Bobilparkering ligg på fyllinga ved utløpet av Jondalstunnelen på Torsnes. Her finst 28 plassar med straum, vatn og moglegheit for å tøma spillvatn, men det er plass til endå fleire bilar.

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use