Explore

Hjerkinn Fjellstue

Kvitdalsvegen 12, 2661 Hjerkinn
Campsite 1
Campsite 1

Vi har campingplass med plass til 40 vogner eller telt, fordelt på tre platåer. Førsteklasses utsikt til fjellene rundt, Hjerkinndammen og hestebeitet. Det er strømpunkter jevnt fordelt på alle platå, dusjanlegget ligger på det midterste. Måltider kan bestilles på Fjellstua.

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use