Explore

Kvisterø Fjordcamping

Kvisterø Fjordcamping, 7970 Kolvereid
Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4
Campsite 5

Kvisterø Fjordcamping ligger i nærhten av tettstedet Kolvereid i skogrike Nord-Trondelag fylke. Denideelle beliggenhet ved Foldafjorden. ( like ved "korsnesstrømmen" ) garanterer fangst av bl.a. Torsk, skrei, hyse, sei, bleike, makrell, sild, laks, sjø-ørrett, kveite, flyndre, steinbit og andre fiskeslag. Ved slutten av mars og begynnelsen av april kommer svært store mengder skrei fra Barentshavet inn i Foldafjorden for å gyte. Skrei på 12 - 13 kg er ingen sjeldenthet. De kan leie hytter fra 2 ... show more

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use