Explore

Kvisterø Fjordcamping

Kvisterø Fjordcamping, 7970 Kolvereid
    Default image of an animated campsite in absence of provided images

Do you manage this site?

Click here to get access!
Description

Kvisterø Fjordcamping ligger i nærhten av tettstedet Kolvereid i skogrike Nord-Trondelag fylke. Denideelle beliggenhet ved Foldafjorden. ( like ved "korsnesstrømmen" ) garanterer fangst av bl.a. Torsk, skrei, hyse, sei, bleike, makrell, sild, laks, sjø-ørrett, kveite, flyndre, steinbit og andre fiskeslag. Ved slutten av mars og begynnelsen av april kommer svært store mengder skrei fra Barentshavet inn i Foldafjorden for å gyte. Skrei på 12 - 13 kg er ingen sjeldenthet. De kan leie hytter fra 2 ... show more


Open season

Information about season is not available.


Accommodation offerings

Information on accommodation offers is not available.


Facilities and activities

Information on facilities is not available.


Contact information
Directions with Google MapsSend emailCall (90168594)Show websiteShow Facebook page
About us
Download the Campio app

Copyright XperiTech AS 2022

Privacy policyTerms of use