Logo

Rønningen Camp og Hytter

    Default image of an animated campsite in absence of provided images

Do you manage this site?

Click here to get access!
Description

Rønningen ble etablert som gårdsbruk først på 1900 tallet, med både ku, geit og sau. Gården har vært i familiens eie siden 1954, og nye driftsbygninger og bolighus ble bygget på 70- og 80-tallet, med den første utleiehytta i 72. Siden er det tilsammen satt opp 8 hytter samt et sanitærbygg. Mjølkeproduksjonen ble avsluttet i 2002, og de siste slaktedyra solgt i 2005, slik at det i dag ikke er noe dyrehold på bruket. Plassen ligger tett inntil Sømåa, med både vogn og teltplasser. Strømuttak til... show more


Open season

Information about season is not available.


Accommodation offerings

Information on accommodation offers is not available.


Facilities and activities

Information on facilities is not available.


Contact information
Directions with Google MapsSend emailCall (90988491)Show website
About us
Download the Campio app

Copyright XperiTech AS 2022

Privacy policy

Terms of use