Explore

Rønningen Camp og Hytter

Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4

Rønningen ble etablert som gårdsbruk først på 1900 tallet, med både ku, geit og sau. Gården har vært i familiens eie siden 1954, og nye driftsbygninger og bolighus ble bygget på 70- og 80-tallet, med den første utleiehytta i 72. Siden er det tilsammen satt opp 8 hytter samt et sanitærbygg. Mjølkeproduksjonen ble avsluttet i 2002, og de siste slaktedyra solgt i 2005, slik at det i dag ikke er noe dyrehold på bruket. Plassen ligger tett inntil Sømåa, med både vogn og teltplasser. Strømuttak til... show more

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use