Explore

Rybakken Hytter og Camping

Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4
Campsite 5

På plassen har vi tilrettelagt for langtidsparkering av campingvogner (mer om dette lenger ned) foruten korttidsopphold for campingvogner, bobil og telt. Vi gjennomførte omfattende utbedringer av plassen i løpet av 2007/2008. Det ble bygget nytt sanitæranlegg, som ble tatt i bruk i juni -08. Vi har opparbeidet/ oppgradert plasser for campingvogner. Både for korttidsopphold og langtidsparkering. Vi har også plasser for gjester med telt. Oppgraderingen består bl.a. i nye strømuttak. Det skal vær... show more

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use