Explore

Sikfors Konferens & Fritidsby

Kockvägen 9
    Default image of an animated campsite in absence of provided images
February 2023
March 2023
Description

Sikfors, sista forsen i Piteälven på sin väg ned mot havet, har varit bebott och besökt av människor sedan långt tillbaka i tiden. Dokument från 1300-talet omnämner Sikfors som värdefullt fiskeställe. Tillgången på lax, sik och nätting gjorde att fisket var byns huvudnäring från medeltiden och fram till byggandet av Sikfors kraftverk.


Open season

Information about season is not available.


Accommodation offerings

Information on accommodation offers is not available.


Facilities and activities

Information on facilities is not available.


Contact information
Directions with Google MapsSend emailCall (+46091170077)Show websiteShow Facebook pageShow Instagram profile
About us
Download the Campio app

Copyright XperiTech AS 2022

Privacy policyTerms of use