Explore

Tubbehaugen Camping

Haugvegen 57, 3550 Gol
Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3

På Gols­fjellet finner du vår flotte, rolige camping­plass. Plas­sen er lett til­gjen­ge­lig fra RV 51, du føl­ger skil­tingen og 500 mtr. med grus­veg for å kom­me til ‘Per­len på Gols­fjellet’. Tubbe­haugen cam­ping har lange tradi­sjoner og siden 1954 har camping­gjester be­søkt denne fjell­gård for nyte fe­rien sin. Camping­plas­sen har 30 stand­plas­ser til telt, campingvogn og/el­ler bo­bil. Alle plas­ser har til­gang til 16Amp strøm, og vi har gra­tis WIFI! Vi har og­så kose­lige camping... show more

Contact
Send email
Directions
Tell your friends!

Privacy policyTerms of use