Explore

Urke Camping

Urke Landhandel, 6196 Norangsfjorden
    Default image of an animated campsite in absence of provided images

Do you manage this site?

Click here to get access!
Description

Velkommen til Urke Camping som vart gjenopnet sommaren 2014. Campingen som vart starta på 1960 talet har dei siste åra vore nedlagd. No har eigaren av campingplassen stilt området til disposisjon for bygda. Alle hyttene er renovert på dugnad av bygdefolket for å bevare butikken i bygda, som også står for administrasjonen. Vi har 8 hytter som har fra 2 til 5 sengplassar kvar. Det vil også være moglegheit for teltplassar og campingvognar/bobilar Campingplassen har sanitæranlegg med dusj og WC, sam... show more


Open season

Information about season is not available.


Accommodation offerings

Information on accommodation offers is not available.


Facilities and activities

Information on facilities is not available.


Contact information
Directions with Google MapsSend emailCall (45834267)Show website
About us
Download the Campio app

Copyright XperiTech AS 2022

Privacy policyTerms of use