Explore

Vassbakken Kro og Camping

Lustravegen 4664, 6876 Skjolden
Campsite 1
Campsite 2
Campsite 3
Campsite 4
Campsite 5

Midt mellom Skjolden og Fortun, i ein frodig dal omkransa av bratte fjell, ligg Vassbakken ved den nasjonale turistvegen Sognefjellsvegen. I nord grensar me til Jotunheimen nasjonalpark med Hurrungane og Turtagrø, eit velkjent område for klatring, ski, toppturar og fjellvandring. Tettstaden Skjolden ligg ved enden av Lustrafjorden, ein fjordarm til Sognefjorden – verdas lengste fjord. Området grensar òg til Breheimen nasjonalpark, med høve til turar i frodige stølsdalar, imponerande isbrear og k... show more

Contact
Send email
Directions
Book a cabin/room with our partner

Do you manage this site?

Click here to get access!

Tell your friends!

Privacy policyTerms of use